Vi agerar för Kronobergarnas bästa. Green Cargos beslut är inte ok!

Ledningarna i Alvesta kommun och Region Kronoberg träffades för att diskutera frågan kring att Green Cargo meddelat att de inte skulle ha kvar taxepunkter i Alvesta. Som ordförande i den regionala utvecklingsnämnden var jag med i dialogen och vi var överens om att vi skulle stötta näringslivet i det här frågan. Det här är oerhört viktigt för Alvesta men också för hela regionen.

Vi har redan skickat ett brev till Green Cargo och staten för att framföra våra synpunkter och för att ha dialog med syfte att hitta lösningar.

Att näringslivet ska ha förutsättningar för att kunna driva och utveckla verksamheterna är relevanta och viktiga frågor för tillväxt och konkurrenskraften. Men, det finns också andra aspekter såsom konsekvenserna för miljön att ta med i analysen. I dessa tider vi lever i borde statliga bolag också inse sin roll i det hela.

I Smålandsposten kan ni läsa om nyheten, där också Alwex och Vida uttalar sig: https://bit.ly/3yJ8TYP

Här på min blogg kan ni ta del av skrivelsen som skickades till statssekreterare Lars Hjälmered som är ansvarig för bolag med statligt ägande: https://bit.ly/3KoO2fR