Styrets taktik i Växjö – Cantenaccio

Idag hölls kommunfullmäktige i Växjö kommun. Maj månads sammanträde var inställt på grund av brist på ärenden och det var därför märkligt att konstatera att det även på dagens sammanträde var en tunn dagordning.

Jag gjorde mitt bästa för att lyfta debatten i olika frågor. Under ledamöternas frågestund ställde jag frågan till utbildningsnämndens ordförande Julia Berg om det oroväckande faktum att vi har skolor i kommunen som aktivt valt att inte delta i EU- skolvalet som erbjöds skolorna i maj månad. Varför? I tider då vi som tror på demokratin är i minoritet i ett globalt perspektiv, där ungas tro på demokratin ifrågasätts och där valdeltagandet minskar bland ungdomar är det viktigare än någonsin att skolorna tar uppgiften på allvar att stärka ungdomars kunskap om och tilltro till demokratin. Jag är glad att höra att Julia delar min oro och jag hoppas på förändring inför valet 2026!

En motion jag skrev i januari har nu efter sex månader kommit upp för behandling i fullmäktige. En motion som är viktig men som inte väcker några spännande rubriker. Den handlar om hur kommunkoncernen bör systematisera arbetet med kommundoktorander. Trots att styret verkar hålla med mina förslag väljer de att anta en och besvara övriga att-satser. Jag efterlyser lite mer proaktivitet från majoriteten att våga sticka ut hakan och att våga fatta beslut. Idag upplever jag att politiken i Växjö liknar italiensk fotboll, även kallad Catenaccio. Den beskrivs som en högst defensiv fotboll där man genom att hålla bollen inom laget kunde kontrollera spelet och minimera motståndarens tid med bollen enligt devisen ”har motståndaren inte bollen kan han inte göra mål”. Precis så upplever jag politiken idag. Extremt defensiv och inte alls villig att släppa in oppositionen i spelet.

Ännu en fråga där jag intog talarstolen var i debatten om avgift i den kommunala bostadskön. Det var inte ärendet i sig som debatterades, vi var alla överens om förslag till beslut, men jag ville markera att det faktum att vi har en bostadskö där många människor står i många, många år, inte är ett mått på bostadsbristen, vilket S alltid har hävdat i tidigare debatter. En bostadskö har ingen som helst relation till huruvida det råder bostadsbrist eller ej. Det är särskilt tydligt nu när det finns många tomma lägenheter runt om i kommunen, men det är fortfarande många människor som står i den kommunala bostadskön.

Halvårets sista fullmäktige slutade rekordtidigt. Innan 16:30 var fåtalet ärenden avslutade. Om det inte varit för att jag skrivit motion, jag och mina kollegor ställt flera frågor på ledamöternas frågestund och debatterat i andra frågor hade vi förmodligen slutat ännu tidigare.