Farthinder i rondellen eller en av de mest olycksdrabbade korsningarna i Växjö?

Vi har kunnat läsa i Smålandsposten och på Radio P4 Kronoberg angående det omdiskuterade farthindret i Esplanadrondellen, utanför kommunhuset. Många uttrycker sitt missnöje med det som kommunen har gjort i rondellen. I den första artikeln som Smålandsposten publicerade läser vi ingenting om det som ligger till bakgrund för åtgärden, därför tycker jag att följande är viktigt att lyfta fram i diskussionen! I Växjö kommun jobbar vi för att öka tryggheten i trafiken!

Vi i Växjö arbetar för en ökad trafiksäkerhet i hela kommunen. Vi har tydliga mål:

• Målet är att minska antalet olyckor med personskada.
• Risken att dödas eller skadas i trafiken ska minska för alla trafikantgrupper.
• Risken att dödas eller skadas i trafiken ska minska i högre grad för de oskyddade trafikanterna.
• Barnens problem ska särskilt beaktas.

I Växjö, Europa grönaste stad, uppmuntrar vi och jobbar för de oskyddade trafikanterna. Vi i Växjö vill att fler ska använda cykel för att transportera sig, därför är cyklister och gående vår prioritet när det gäller att åtgärda olika situationer ute i trafiken. Vill vi att fler människor ska använda cykel i Växjö måste vi arbeta för att öka deras säkerhet!

Tycker inte ni att det är bättre att diskutera saken utifrån det faktum att Esplanadrondellen tillsammans med Dalborondellen är de mest olycksdrabbade korsningarna i Växjö vad gäller gående och cyklister? Jag tycker att det är värt att diskutera med det perspektivet i huvudet!

UPDATE: Nu läser jag i SMP.SE (kl. 23:10) att en ny artikel med Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, lyfter fram argumentet som jag har skrivit här… Bra!