Fungerande infrastruktur en tillväxtfaktor

Bra samtal om viktiga frågor för att förstärka attraktivitet och konkurrenskraft i regionen! Jag är tacksam att jag kan vara med och göra det som jag kan för att hjälpa till i de olika processer som finns. Som ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Kronoberg ligger dessa frågor mig varmt om hjärtat.

I veckan tog IKEA initiativet att samla olika aktörer för att diskutera frågan ”tåget”. Representanter från SJ, IKEA, Region Skåne, Öresundsbron, Skånetrafiken, Öresundståg, Trafikverket, Älmhults Kommun, Sydsvenska Handelskammaren och självklart Region Kronoberg hade en bra dialog för att hitta korta och långsiktiga lösningar. Riktigt bra initiativ.

Infrastruktur är otroligt viktigt för våra företag i regionen. Tillväxten behövs för att stärka välståndet. Välfärden behöver starka företag som ger jobb till Kronobergarna, därför är det viktigt och strategiskt för vår region att tåget ska fungera.

För IKEA och många andra företag i länet handlar det om kompetensförsörjning. Kompetensen som behövs i vårt näringsliv pendlar in i vårt län, därför är punktlighet i tidtabellen och att tåget ska rulla överhuvudtaget A & O.

Servicen måste också ses över. Servering, internet och städning är viktiga frågor som det ständigt måste jobbas med. När det gäller internet på tåget handlar det inte bara om att tekniken finns på tåget, utan signalerna måste finnas utanför!!!

Regeringen måste investera i järnvägen. Investeringar kan inte stanna i Hässleholm, de måste göras hela vägen till Alvesta!! Medan tunneln i Fehmarnbelt byggs, kan vi konstatera att vi är inte riktigt med i matchen.

Satsningar på Stambanan måste göras!

Alla aktörer gör sitt bästa, sen måste vi analysera de förutsättningar som vi har. Men vi är överens om att alla försöker ge den bästa möjliga servicen till våra resenärer. Samtidigt vill vi jobba i samverkan för att förbättra situationen. Järnvägen är inte bara viktig för vår region, utan en tillväxtfråga för hela Sverige!

Att satsa på järnvägen är inte bara lika med nya projekt, utan att ta hand på det riktiga underhåll som behövs i systemet!

I den geopolitiska situation som vi har i Europa, där konkurrenskraften är en del som måste bli bättre, spelar infrastruktur en viktig roll. Våra exportföretag ska ha förutsättningar, men det måste också finnas en riktig infrastruktur för nya etableringar!!