Euroregion Baltic på Bornholm

Idag besökte jag den danska ön Bornholm, ett besök som gav mersmak.

Mötet var en del av  ordförandeskapet för ERB, Euroregion Baltic, där jag är ordförande under 2024, för att lära känna en av medlemsregionerna i ERB lite bättre.

Jag träffade Christa Lodahl Erhvervschef på Business center Bornholm. Vi pratade om
näringsliv, arbetsmarknadsfrågor, omställning, digitalisering, innovation och utbildningar. Mycket intressant.

Det var oerhört spännande att lyssna på Søren Møller Christensen CEO på Baltic energy island, som arbetar med den enorma satsning på havsbaserad vindkraft som byggs kring Bornholm och som med sina anläggningar med tre Gigawatt ska leverera grön el till bostäder och industrier i Sverige, Danmark och Tyskland. Danmark är långt framme när det gäller den gröna omställningen och det var verkligen intressant att se.

Under ett lunchmöte med Borgmästaren Jacob Trøst pratade vi om de gemensamma utmaningar som vi har i vårt moderna samhälle med kompetensförsörjning, produktiviteten, ungdomars folkhälsa och utbildningssidan.

Som ordförande för den regionala utvecklingsnämnden presenterade jag Kronoberg och det starka näringslivet som vi har, inte minst inom skog och trä området, Linnéuniversitetet och hela vårt arbete med omställningen. Våra utmaningar inom energifrågan, kompetensförsörjning och arbetet med infrastruktur med tanke på tunneln mellan Tyskland och Danmark kom också på tal.

Som ordförande för Euroregion Baltic presenterade jag mina tankar om hur jag ser på utvecklingen i vårt samarbete, med strategiskt arbete kring de frågorna som tydligt påverkar våra regioner; en starkare röst i Europa, förstärkning av ungdomsorganisationen i vårt samarbete och hur vi kan bredda samarbete med andra aktörer runt Östersjön men också i andra delar.

Stort tack till Mikael Benzon, kollega i styrelsen på Euroregion Baltic som var med under hela besöket och bidrog med sina tankar, idéer och reflektioner. Samma tacksamhet vill jag visa till Niels Chresten Andersen, tjänstepersonen i Bornholm som anordnade besöket och programmet!

Tack till Slawek, tjänstepersonen som jobbar med internationella frågor inom Region Kronoberg. Vi är ett starkt team i Regionen!

Mitt första besök till Bornholm, men definitivt inte det sista!