Energifrågan och regional utveckling

Bra dialog och information kring det arbete som E.on gör i regionen kring energifrågan. Otroligt relevant och prioriterat område i vårt arbete.

När jag är ute och träffar företagare är kompetensförsörjning, energifrågan och minskad byråkrati de vanligaste ämnen som lyftes fram.

För E.on gäller utmaningarna att jobba med de investeringar som måste göras för att kunna leverera kapaciteten som behövs med tanke på den omställning som sker i samhället, men frågor kring kompetensförsörjning är också relevanta för dem.

E.on och regionen har ett bra och viktigt samarbete kring information om möjligheterna som finns i branschen. Det saknas kompetens och det kommer att behövas många nya människor för att möta behovet av kompetens framöver. Tillsammans besöker vi gymnasieskolor för att informera om detta.

Innan pandemin var systemet väldigt lugnt, stabilt, kanske till och med passivt. Därefter ändrades allt. Som exempel kan nämnas att 2018 om vi tittar på solceller, var antalet anläggningar 1000… Året 2023 ligger siffran på 30000. Ja, en otrolig förändring/resa. Tänk bara om vi lägger till elbilar och fortsättning av solceller. Att koppla in sig i systemet är inte så enkelt, en lång planering behövs och framförallt behövs en infrastruktur. Därför kom bra besked idag från E.on och de 12 miljoner i investeringar som ska göras i Markaryd. https://bit.ly/446yfM1

Svenska elnätet var gjort för konsumtion… Nu handlar det också om produktion, till och med om mikroproduktion.

Oavsett uppbyggnaden av systemet och kapaciteten behöver vi en bas av stabilitet i systemet. Där kommer frågan om kärnkraft eller vattenkraft in.

I den regionala utvecklingsnämnden har vi fattat beslut för att jobba strategiskt med att stärka samarbetet kring energifrågan för ett robustare elsystem i länet. https://bit.ly/4aLSbWL

I bilden ser ni Erik Råhlin, gruppchef anslutning/service och Martin Wåhlander gruppchef elnät från E.on som
jag träffade idag för att samtala om de utmaningar som vi har framför oss.