Grimslövs Folkhögskola – Redovisning

Idag tisdag var vi, presidiet i Grimslövs folkhögskola samt rektorn, på plats i regionuset för att redovisa verksamheten. Regionstyrelsen har en uppsiktsplikt gentemot Grimslöv. Vi redovisade olika områden, här nedan kommer jag att beskriva det som jag lyfte fram som ordförande för Grimslövs Folkhögskola.

Arbete med Budget och verksamhetsplan. Vi går igenom de förutsättningar som vi har i vår organisation, de interna, samt analyserar/upptäcker de externa faktorer som kan påverka vår verksamhet. Därför fick rektorn, Erik Engsbråten, uppdraget att gå igenom hela organisationen och strukturen när det gäller programmen. Vad kan vi göra bättre, annorlunda, effektivisera för att leverera ännu bättre resultat?

Utveckling och utmaningar. Här måste jag särskilt lyfta fram möjligheterna som vi ser i att vi driver Folkhögskolan i Grimslöv och i Växjö. Här finns potential och utvecklingsmöjligheter när det gäller att samarbeta, samverka och använda de möjliga synergieffekter som finns mellan de två platserna. Hur kan vi hitta nya vägar, förstärka dessa så att attraktiviteten ökar samtidigt som vi kan jobba med olika utbildningar som också hjälper i områden som till exempel kompetensförsörjning inom de delar där behov finns i Kronoberg?

Psykisk ohälsa. Vi ser hur det här området utvecklas på ett negativt sätt och många ungdomar mår inte bra. Här har jag initierat dialogen med Roland Gustbée, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, för att tillsammans börja samarbeta mellan skolan och vården så att vi kan testa nya vägar, nya verktyg och nya former att arbeta med frågan. Vi har en otrolig möjlighet att jobba med frågan på väldigt nära håll. Vi ska jobba med frågan och visa i praktiken att det är ett prioriterat område, för mig är det det i alla fall.