I kristider måste man kunna gå ihop och jobba tillsammans

Jag tycker att det är tråkigt att vi hamnar hela tiden i att nästan alla rekommendationer och beslut kritiseras på olika håll, ibland verkar det som att allt som myndigheterna gör är felaktigt i mångas ögon.

För mig är det stora problemet i Sverige att relationerna och dialogen mellan region, kommun och stat inte fungerar. Och där är det regeringen som bär ansvaret. I kristider måste man kunna gå ihop och jobba tillsammans, inte gå isär och skapa distans mellan aktörerna.

Jag personligen kommer att agera enligt de riktlinjer vi får till oss, och så har jag agerat som privatperson, som politiker och som ansvarig inom föreningslivet.

Idag har det varit debatt kring kriterierna som FoHM har lyft fram. Jag personligen är emot att andra kriterier än de medicinska principerna ska gälla. Jag har respekt för de som jobbar med frågan, oavsett att jag ibland själv inte förstår vissa resonemang.

Jag tycker också att det är helt fel att ställa människor mot människor, grupper mot grupper.

Jag är en moderat som tror på människan, som tror att med rätt förutsättningar kan alla bidra till ett bättre samhälle. Jag tror inte på att ställa människor emot varandra. Min princip är att den som är i störst behov av vaccinet ska ha det, och jag står gärna åt sidan för att den som behöver det mest ska få det först.