Ett familjeföretag som inspirerar inom fastighetsbranschen

Riktigt bra tid idag! Som ordförande i Växjöbostäder är det viktigt att vi kan få inspiration, nya visioner och att vi vågar vara självkritiska.

Idag hade vi ett digitalt möte med Stefan Ränk, koncernledningschef i Einar Mattson AB. Att lyssna på deras historia, arbete inom fastighetsbranschen och hur de ser på framtiden var inspirerande.

Under frågestunden ställde jag fyra frågor:

Hur jobbar ni med hållbarheten när det gäller miljöfrågor med tanke på att i förhandlingar med HGF ingår inte dessa punkter? Stefan berättade om vilka svårigheter som finns i systemet, men att de vill och måste jobba med detta med tanke på de olika krav som finns när det gäller den finansiella delen. Mer fokus på energieffektivisering.

Ägarlägenheter… Jobbar ni med det, vad säger ni om denna boendeform? Stefan berättar att de har kollat på detta, men konstaterar att den här boendeformen har mer framgång i de projekt som är lite mer exklusiva. Inte lika enkelt för den som ska låna att få finansiering för ägarlägenheter som för bostadsrätter.

Ni har hyresrätter och bygger bostadsrätter. Jobbar ni med att de som hyr går vidare till att äga? Nej, de har ingen särskild modell för detta.

Ni finns ju precis som vi i socialt utsatta områden. Skiljer det sig åt hur man som fastighetsägare jobbar i dessa områden? Hur arbetar ni med att öka den upplevda tryggheten i era bestånd? Nej, samma modell används i alla områden där de har sina bestånd. Ett framgångsrikt koncept måste upprepas, samtidigt berättade Stefan att närvaron ökar en aning i de utsatta områdena.

Tack Stefan Ränk för att du delar din tid, kunskaper och dina visioner med oss!

Egna funderingar:

1. När det gäller ägarlägenheter har jag lyft fram till VKAB (moderbolaget i Växjö Kommuns koncern) att jag tycker att vi borde jobba mer strategiskt kring ägarlägenheter, och att jag tror inte på det som har gjorts tidigare och som är aktuellt just nu, dvs att pröva att bygga ägarlägenheter i alla projekt som vi har. Jag tror att vi måste vara mer strategiska när det gäller exempelvis i vilka områden de ska byggas.

2. Att jobba med miljöfrågor i det gamla beståndet är en viktig fråga för bolagen och branschen inom hyresrätter. Ett stort problem är att dessa punkter inte ligger i Hyresgästföreningens intresse och ingår inte i förhandlingsunderlaget. Sverige måste modernisera den här biten.

3. Angående det som jag har sagt om Araby. Jag tror på Araby, och jag tror att Växjöbostäder och andra privata aktörer har förutsättningarna för att bygga ett attraktivt område… Vi bygger inte staden för idag eller imorgon, vi bygger med tanke på 30-40 år framåt!

4. När det gäller utsatta områden som Araby är jag övertygad om att man måste bygga mer. Vi har inte förtätat för mycket som några påstår, i relation till hur byggnationen ser ut generellt i kommunen har vi byggt väldigt lite i Araby. Jag anser att vi behöver bygga mer och olika ägandeformer, oavsett om det är bostadsrätter eller ägarlägenheter.

5. När det gäller otryggheten, som är den stora frågan i Araby, så är det ett problem som är aktuellt idag. Det finns däremot inget som säger att det kommer att vara så för evigt. Isåfall skulle alla de aktörer som idag arbetar i och med området misslyckas totalt, och det tror jag inte kommer att ske!

PS. Före pandemin var jag klar och tydlig i styrelsen i Växjöbostäder. Det är slut med resor till konferenser, nu ska vi jobba mer strategiskt och välja rätt när det gäller vad det är som vi ska vara med på. Vi ska satsa på att ha inbjudna gäster på plats eller digitalt. Tills nu har vi haft några gäster via digitala möten, till exempel VD:n för Sveriges Allmännytta, Anders Nordstrand. Kul att vi var överens om det i styrelsen!