Med respekt för den demokratiska processen

I Smålandsposten den 7/1 kunde vi läsa om två socialdemokrater som inte skäms för den politiska debatten. De har reagerat på att en moderat politiker sagt att vi politiker borde skämmas. Den moderata politiker som de hänvisar till i insändaren är jag. Det var jag som på det senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Växjö skrev ett inlägg i den gemensamma chatten kl 22:00 att ” Vi borde skämmas! Med all respekt för den demokratiska processen, men lite självbehärskning vore klädsamt!”

Det aktuella sammanträdet inleddes klockan 14:00och avslutades 22:30. Under denna tid debatterades, precis som Socialdemokraterna skriver, bland annat frågor om delade turer och vuxenutbildningen i Växjö. Vad de däremot inte berättar, är att exakt samma frågor har diskuterats vid flertalet tillfällen tidigare, varenda gång som Socialdemokraterna lyft fram samma frågor. Varje gång med samma argument och långdragna diskussioner. Senaste gången var vid det långa budgetsammanträdet endast en månad före det aktuella sammanträdet. Vad jag vet har den politiska majoriteten inte förändrats i Växjö kommun sedan valet 2018, det är fortfarande en blågrön majoritet i fullmäktige. Men med en dåres envishet försöker en trött opposition gång på gång att lyfta fram samma frågor, med samma argument i debatten.

61 ledamöter är arvoderade under ett sammanträde (plus ersättare), där även tjänstepersoner sitter på plats för att dokumentera mötet. Detta finansieras med skattemedel. Vi politiker ställer krav på verksamheten om effektiviseringar och att hantera skattemedel på ett klokt sätt. Att då förlänga debatten med oändliga diskussioner och återupprepa samma argument gång på gång tycker jag är skamligt och det står jag för. Jag har kollat upp detta och sammanträdet i fråga kostade skattebetalarna mer än 200 000 kronor. November månads budgetsammanträde kostade ännu mer. Inom två månader har våra sammanträden kostat mer än en halv miljon. Jag skäms inte för att jag i den kontexten efterlyste självbehärskning i debattinläggen när vi närmade oss 9 timmars sammanträdestid och argumenten återupprepades från tidigare möten. 

Insändarskribenterna skriver att ”Vi önskar att det politiska samtalet har högre ambitioner, och ser fram emot sakliga debatter under 2021”. Jag kan bara hålla med, men skulle gärna även lägga till ordet ”effektivitet” i önskemålet. Det kan inte vara rimligt att med digitala möten har vi längre sammanträdestider än när vi hade fysiska möten. Det är inte effektivt!

Rene Jaramillo (M)

Ledamot i Växjö kommunfullmäktige