Vänsterns orimliga kamp mot företagare

I en debattartikel publicerad den 6/1 på Vxonews skriver tre vänsterpartister en debattartikel om att företagare som utnyttjar arbetare inte ska ha skattepengar. Det låter ju onekligen korrekt. Men tittar man lite närmare på vad de faktiskt vill så blir jag orolig.

De beskriver ett par fall som jag särskilt skulle vilja bemöta. Växjöbostäder har avtal med olika underleverantörer som utför tjänster åt bolaget. Ett av dessa företag anklagades i en tidning för att inte respektera sina anställdas rättigheter. När dessa uppgifter kom till Växjöbostäders kännedom kontaktades omgående det aktuella företaget och Växjöbostäder gjorde allt för att ta reda på om det fanns substans i anklagelserna och bedöma vilka åtgärder som skulle sättas in. Allt detta informerades styrelsen om på ett av bolagets styrelsemöten och ledamöterna gavs möjlighet att ställa frågor eller diskutera rutinerna. Anders Göransson (V), som skrivit insändaren och som är ledamot i Växjöbostäders styrelse var nöjd med informationen.

Det andra ärendet handlade om en underentreprenör som haft olaglig arbetskraft på plats. Även i detta ärende handlade Växjöbostäder kraftfullt när vi fick information om händelsen och rådande rutiner verkställdes. Styrelsen informerades även i detta fall om ärendet och hur Växjöbostäder agerat. Inte heller här hade Anders Göransson (V) eller Vänsterpartiet några synpunkter på hur ärendet hanterats.

Individer och företag som vill utnyttja rådande system kommer alltid att finnas, alldeles oavsett vilket system som finns. Det viktiga då är att lagbrott upptäcks och bestraffas och att gällande rutiner följs. Det är precis det som vi gör och därför blir man besviken när en ledamot i Växjöbostäders styrelse lyfter fram två exempel som något negativt, när det i själva verket är så att Växjöbostäder har rutiner för uppföljning som fungerar.

Att Växjö kommun eller Växjöbostäder själva skulle ta över uppdraget och genomföra arbetet med egna anställda som Vänstern föreslår låter helt absurt. Växjö kommun eller Växjöbostäder kan inte och ska inte bygga hus med egen arbetskraft. Men i Vänsterpartiets fantasivärld finns inga privata företag och alla är offentligt anställda. Vilken tur att inte Vänsterpartiet innehar den politiska majoriteten!

Rene Jaramillo (M)

Ordförande i Växjöbostäder