Ingen polemik, bara en reflektion!

Idag läste & lyssnade jag på detta inlägg på P4 Radio Kronoberg angående MP:s kommande möte om partiets ståndpunkt i flyktingspolitiken… Jag har en liten kommentar…

Jag tycker det är en intressant idé att partiet samlas för att diskutera en aktuell och viktig fråga. Jag har inga åsikter om vad de borde tycka och komma fram till på mötet, men sättet att arbeta är intressant. Lars Edqvist uttalar sig kritiskt till Miljöpartiets hållning i regeringsställning, att den inte är samma som de gick till val på. Det kan han säkert ha rätt i. Men när han avslutar intervjun med att påstå att alternativet vore Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna blir jag faktiskt irriterad över hans lögnaktiga slutsatser.

Edqvist glömmer att Miljöpartiet faktiskt hade alternativet att sätta ner foten och säga ifrån. Istället röstade de, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans igenom ID-kontrollerna som väsentligen begränsade människors möjligheter att söka asyl i Sverige. Detta beslut finns väl dokumenterat i Riksdagens arkiv och är absolut sant, till skillnad från Edqvists tveksamma slutsatser om att M, KD och SD tillsammans diktera Sveriges politik. Edqvist glömmer också att MP tidigare har arbetat tillsammans med Alliansen just i flyktingfrågan, i förra alliansregeringen då en betydligt generösare flyktingpolitik fördes än den som Miljöpartiet och Socialdemokraterna för idag.

Nej, att skjuta från höften och attackera andra partier innan de har hela bilden klar för sig är inte rätt sätt att arbeta inom politiken. Men det sägs ju att minnet är kort, fast här verkar det inte ens existera… Vilken tur dock att Miljöpartiet och Alliansen tillsammans arbetar som Blågröna i Växjö för att driva politik och göra Växjö bättre för alla. Vilken tur att vi har Oliver Rosengren som moderat och ansvarig för Arbete och välfärd i Växjö, så att vi kan vara så bra som vi läst i Dagens Nyheter att vi är.