Sanning – ett svårt begrepp för S

Artikeln är publicerad i Smålandsposten 23/2-2016

Vad är sant och vad är osant om pensionerna? Eneroths svar, Smp 12/2, på vår insändare bidrar inte till att besvara frågan. Sant är att det inte finns någon särskilt högre skattesats för pensionärer. Sant är också att endast arbetsinkomster berättigar till jobbskatteavdraget och att pensionärer som fortfarande arbetar får ett dubbelt jobbskatteavdrag. Det ska löna sig att arbeta. När fler och fler arbetar då ökar inbetalningarna till vårt pensionssystem. Då behöver inte ”bromsen” slå till. Då räcker inbetalningarna från alla de som arbetar till utbetalade pensioner.

Löntagare mot pensionärer. Det är en sedvanlig socialdemokratisk klasskamp skapad genom begreppet pensionärsskatt. Först efter det att Alliansregeringen sänkt skatten för alla pensionärer vid fem olika tillfällen klarar S att sänka den för de med lägst pension men höjer den för andra pensionärer. Den ”kampen” talas det mindre om.

Det finns många klyftor i vårt samhälle idag. Klyftan mellan partierna i regeringen om migrationspolitiken. Klyftan mellan de som har jobb och de som saknar. Klyftan mellan de som har bostad och de som saknar. Klyftan mellan rika och fattiga kommuner. Listan kan göras lång och anpassas till de politiska motiv man för tillfället driver.

Idag passar det S att driva klyftan ”pensionärsskatt” som enligt S skapades av jobbskatteavdraget, ett avdrag som S stegvis accepterat. Om ni nu accepterar jobbskatteavdraget, men inte den skillnad i beskattning som uppstår, varför har ni då inte avskaffat det nu när ni har regeringsmakten? Kanske inser ni att det vore politiskt självmord.

René Jaramillo (M)
Björn Svensson (M)