Intensiv debatt om fritidsbanken

I dagens kommunfullmäktige hade jag skrivit en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Martina Forsberg (S) om de förväntade effekterna för målgruppen vid införandet av en fritidsbank.

Min poäng var att visa att jag har varit emot den offentliga finansieringen av fritidsbanken, men nu när beslutet är taget är jag väldigt angelägen om att vi verkligen uppnår de förväntade resultaten genom att satsa på rätt målgrupp. För mig handlar det om vikten av att lyfta tjejers delaktighet i samhället i våra prioriterade områden i Växjö kommun, Araby, Braås, Lammhult och Teleborg. Jag anser att styret skulle våga sticka ut hakan mer och tydligare peka ut såväl målgrupp som områden för Fritidsbankens placering, vilket de inte gjort.

Det blev en lång och intressant debatt där många olika aspekter lyftes. Möjligen valde vissa att tolka mina frågor som om jag vore kritisk till införandet, när jag bara är angelägen om att det ska bli så bra som möjligt med de skattepengar som nu investeras i detta.

Interpellationen och svaret kan du läsa här nedan:

Interpellation till Martina Forsberg (S) angående Fritidsbankens förväntade effekter för målgruppen

Under Socialdemokraternas ledning har nu ett beslut om införande av en Fritidsbank fattats i Växjö kommun. I argumentationen kring varför en sådan ska inrättas har Socialdemokraterna ofta lyft att detta särskilt ska gynna resurssvaga grupper. På Socialdemokraterna i Växjös hemsida kan man läsa att ”det kommer att gynna resurssvaga grupper, som är överrepresenterade när det gäller brist på fysisk aktivitet. Möjligheten att låna utrusning för att prova på en ny aktivitet kan i sin tur leda till fler barn och ungdomar börjar med en ny idrott eller kommer ut mer i skog och natur.”

På kommunfullmäktigesammanträdet den 18 april ställde jag en fråga på ledamöternas frågestund till Martina Forsberg (S) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Martina kunde dock inte besvara min fråga utan bad mig återkomma med en interpellation i frågan i stället. Även en fråga från Pernilla Torneus avseende platsens betydelse för att fritidsbanken ska nå de som mest behöver den lämnades obesvarad.

Med bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga kultur- och fritidsnämndens ordförande Martina Forsberg (S):

– På vilket sätt hjälper en Fritidsbank de barn som lever i ekonomiskt utsatta situationer, som inte har råd att köpa sin utrustning för att kunna ha en aktiv fritid, när utrustningen bara kan lånas under en högst begränsad tid, vanligtvis två veckor? Vad händer efter två veckor när de som ni kallar ”resurssvaga grupperna” vill fortsätta utöva sitt fritidsintresse?

Svar: En fritidsbank kan bidra till ett fler personer, barn som vuxna, kan få möjlighet att prova på olika idrotter och fritidssysselsättningar. På det sättet kan man hjälpa barn och unga att våga ta steget till att prova på olika aktiviteter. Vi vet att många barn och ungdomar vill börja med nya idrotter eller fritidsaktiviteter, men familjers ekonomiska situationer kan sätta stopp. Vi som har barn, vet också att barn och ungdomars intresse kan snabbt variera över tid. Vilket innebär att man en period är intresserad av en viss idrott och nästa period en annan idrott eller fritidssysselsättning. Om ekonomin är tuff för en familj, kanske man inte har råd att låta sitt barn påbörja en ny idrott, för att sedan avsluta kort där efter. Genom Fritidsbanken får barn och ungdomar en möjlighet att testa olika aktiviteter och då kanske möjligheten att hitta rätt aktiviteter blir lättare.

Erfarenheten från andra kommun visar att Fritidsbanken leder till mer idrott och fysisk aktivitet bland barn i ekonomiskt utsatta situationer. Men Fritidsbanken löser inte barnfattigdomen. För att lösa barnfattigdomen i Växjö kommun behövs fler långtgående insatser, så som en stärkt skola, starka ekonomiska skyddsnät och en väl fungerande välfärd. Växjö kommun jobbar även aktivt med kommunens olika föreningar, bland annat genom olika typer av förenings- och aktivitetsstöd. Fritidsbanken är ett verktyg i verktygslådan.

Har frågan om lokalisering lösts? Var ska fritidsbanken ligga, för att så många som möjligt av de som har störst nytta av den får tillträde till den?

Svar: Som jag svarade på senaste kommunfullmäktige i april så är arbetet med lokal igång och självklart arbetas det med ett ställe som är lämplig utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.