Invald i arbetsgruppen – Grön innovationskraft för tillväxt

Jag har valts in i arbetsgruppen ”Grön innovationskraft för tillväxt” och därmed är jag med och utvecklar Moderaternas framtida politik på området. Självklart är jag glad och tacksam för det förtroende som partiet visar mig.

Moderaterna har tillsatt fem arbetsgrupper som ska jobba under året med att ta fram genomarbetade förslag på reformer som bidrar till att lösa problem och ta tillvara möjligheter. Avstamp för förslagen är Moderaternas idépolitiska program. Arbetsgrupperna består bland andra av riksdagsledamöter, kommun- och regionpolitiker, EU-parlamentariker och statsråd.

Sverige har länge varit i framkant när det gäller innovation, utveckling och gröna näringar, och det ska vi fortsätta vara! Det råder ingen tvekan om att det går att vara klimatsmart, miljövänlig och samtidigt ha en hög tillväxt. Det råder inte någon motsättning mellan ett fritt samhälle, en god miljö och ansvar för klimatet. Frihet, äganderätt, rättsstat och marknadsekonomi är förutsättningar för framsteg även på detta område. 

Från Kronoberg är kollegor/vänner med i de andra arbetsgrupperna: Magnus Gunnarsson, Pernilla Tornéus, Anton Olsson och Oliver Rosengren!

Vilken politik ska Moderaterna möta väljarna med i valrörelsen 2026? Nu börjar resan!

Här kan du läsa mer om arbetet som vi ska göra i partiet: https://moderaterna.se/nyhet/politikutveckling/