Dialog om vuxenutbildning

Idag var jag med på dialog med Skolverket och alla kommuner i Kronoberg om vuxenutbildning, där vi fått information om verksamheten men också dialog kring vilka utvecklingsområden som finns inom vuxenutbildningen. Genom dialog och samverkan stärker vi Kronoberg.

Det är viktigt att diskutera hur vi jobbar med frågan, som innebär att människor kan erhålla, utveckla och validera sina kunskaper vilket öppnar dörrar till arbetsmarknaden men också för att gå vidare inom studier för att få nya kompetenser.

Hur jobbar vi med validering? Hur ser uppdraget ut som regionen har fått kring dimensionering av utbildningar inom Kronoberg? Intressanta frågor som vi har diskuterat och fört dialog kring i samma anda som brukar ha inom vår region: Vi vet att genom samverkan, dialog och samarbete kan vi utveckla oss ännu mer, som enskilda kommuner, men också som ett starkt Kronoberg.

I bilden tillsammans med representanter från Skolverket. Vi är idag på kommunhuset i Växjö.