Jag har drivit ägarlägenheter sedan länge

Förra veckan hade jag möjligheten att medverka på en konferens arrangerad av Realstad för att tala om ägarlägenheter och hur vi har jobbat med frågan i Växjö.

Tre olika projekt är genomförda i Växjö och den fjärde är på gång i Arabyområdet. Vi är speciella i Växjö som har satsat på att bygga äganderätter inom allmännyttan.

Jag var drivande och initiativtagare så att vi skulle bygga denna spännande upplåtelseform i Växjö, och i den budgetberedning som vi hade 2009 skrev vi i budget 2010 att vi skulle gå in i denna upplåtelseform:

Budget 2010, sidan 6:
”De kommunalt ägda bostadsbolagen bygger främst hyreslägenheter men ägarlägenheter ska prövas”

Under eventet förra veckan kunde vi lyssna på intressanta föredrag som redovisade en helt övergripande analys av ägarlägenhetsmarknaden i Sverige.
 
Vi i Växjö var tidiga med att jobba med ägarlägenheter, och därför är det bra att se att andra kommuner också jobbar med det nu.

Just nu i Araby bygger vi 24 ägarlägenheter som ska finnas i ett område som är helt dominerat av hyresrätter. Så kan vi inte fortsätta om vi ska jobba mot segregationen. Jag hoppas att vi från vårt håll kan hjälpa till i det arbetet.

Tack till Realstad för en bra dag!