Kanske är vi den enda levande Alliansen i Sverige?

Alliansen i Region Kronoberg. I veckan stod det klart att Alliansen i Regionen fortsätter leda det politiska arbetet under den kommande mandatperioden. Kanske är vi den enda levande Alliansen i Sverige?

Mikael Johansson har gjort ett riktigt bra jobb med ett riktigt bra ledarskap som grund. Micke har lett arbetet inom Alliansen med tydlighet, ödmjukhet och varit lyhörd, oavsett om det handlar om det interna arbetet eller gentemot Kronobergarna. Vi har styrt regionen under pandemin och har varit en av de bästa, inte bara i hanteringen av själva pandemin, utan för att vi har kunnat visa resultat trots denna kris: Vi har minskat köerna till vården.

Nu ska vi fokusera för att fortsätta utveckla regionen, där Kronobergarna och medarbetarna ska vara i fokus. Det ska vi göra tillsammans med Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, samtidigt som vi ska vara lyhörda inom det politiska samtalet med de andra partierna. Kraft och ödmjukhet i ledarskapet ska vara vår ledstjärna.

I Moderaterna har vi haft en riktigt bra grupp med starkt och gott samarbete och det kommer att fortsätta prägla vårt arbete framöver!