Satsning på energirådgivning i länet: ”Efterfrågan är stor”

Efterfrågan på energirådgivning är stor med anledning av de höga elpriserna. Region Kronoberg har beslutat att avsätta medel för att möta det behov som finns från företagare och fastighetsägare.

  • Företagare och fastighetsägare behöver all hjälp vi kan ge för att kunna bemöta dessa oroliga tider på bästa sätt. Kunskaper kring eleffektivisering och hur de kan jobba på ett bättre sätt med frågan är viktiga och eftertraktas. I samarbete med Energikontor sydost kan vi öka denna hjälp i länet. Vi maxar varje krona som gör att företagare, fastighetsägare och samhället kan klara sig bättre i vinter, säger René Jaramillo (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Region Kronoberg satsar 175 000 kronor för att Energikontor Sydost ska utöka rådgivning för företag, företagsorganisationer, föreningar och fastighetsägare som har en stor energiförbrukning. Rådgivningen ska göras i grupp och individuellt.

Informationskampanj

Region Kronoberg avsätter också pengar för förstärkt kommunikation, för att fler privatpersoner ska nås av information om hur de kan spara energi och bli mer energieffektiva i sitt hushåll samt hur de kan gå tillväga för att få opartisk energirådgivning genom kommunernas energirådgivare. Även detta uppdrag genomförs av Energikontor Sydost.

Ökad kunskap = minskad energianvändning

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Genom att både företag och privatpersoner minskar elanvändningen kan situationen förbättras.

Energimyndighetens kampanj Varje kilowattimme räknas, öppnas i nytt fönster