Kommer Chile att bli det andra landet i världen att få flockinmunitet?

🔗 Kolla på de olika länderna här

Glad att se att mina föräldrar har fått sin andra dos. De är en av 5 miljoner som har fått sina doser.

Chile räknar med att till sommaren ska de ha vaccinerat 80% av befolkningen. Spännande att se om de fixar det och kommer uppnå flockimmunitet.

Det sägs att Chile kommer att bli det andra landet i världen att få flockinmunitet efter Israel.