Pessimismen – Europa misslyckas

Det som vi upplever i Europa är tragiskt. Pessimismen gentemot hanteringen av coronapandemin är stor. Det finns en frustration när man ser att smittspridningen ökar, medan vaccinationen stannar upp. Byråkratin som finns i Europa är ett problem. Europa misslyckas. I Sverige har Regeringen visat att ledarskap inte är en egenskap som finns hos dem.

Det är intressant att se hur de som lovade att en stor och stark stat (välfärdsstaten) alltid skulle vara där för oss, för att hjälpa oss, just nu visar att de inte kan leverera riktiga lösningar eller ge oss hopp. Vänstern, socialistiska och socialdemokratiska regeringar har alltid hävdat att de skulle jobba på bättre sätt än högerregeringar. Nu visar det sig att det viktigaste i en stat är inte hur stor den är, utan hur effektiv denna är. Är pengar alltid lösningen som vänsterfolk alltid säger? Nej, effektiviteten i arbetet, i agerande och genomförande blir alltid viktigare.

I Chile när man frågar efter vaccinationsplanen, svarar ansvariga tjänstepersoner på samma sätt: Vi har en plan från 1978 som vi följer, vi har kulturen att vaccinera. Ja, så svarar den tredje världen, som så många arroganta vill kalla dem. I Chile har vaccinerna testats av forskare från universitet i Chile tillsammans med olika företag, på det sättet har de också hjälpt till att bli effektivare i godkännandet av vaccinen, samt har det gett landet ett bättre läge för att få vaccin snabbare.

Medan Europa lever i pessimismen, finns det andra länder som ser det hela med optimism och att de har varit alerta från start, egenskaper som man verkligen uppskattar i dessa tider.