Kronoberg är omåttligt populärt bland utländska besökare

Efter en tuff tid för besöksnäringen i Kronoberg under pandemin ser vi nu en positiv utveckling. Vi är omåttligt populära bland utländska turister. Vilken resa som gjorts! Framförallt gällande turister från Nederländerna, där antalet har ökat explosionsartat från nära nog 0 gästnätter år 2020 till närmare 34 000 gästnätter år 2022!

Besöksnäringen är ett viktigt område för oss i regionen och det är roligt att se att arbetet ger resultat. Vi har goda förutsättningar att utveckla området framöver, även om det är många utmaningar som drabbar besöksnäringen med inflation och höga el- och bränslekostnader. Under ledning av VD Eric Wickell kommer bolaget att bidra till en positiv utveckling för länets näringsidkare i branschen.

Idag var jag som representant för ägarna med på stämman då årsredovisningen för 2022 skulle fastställas och en ny ordförande och styrelse väljas.

På bilden är jag tillsammans med den nye ordförande för Destination Småland, min partikollega Ove Dahl som nu ska utveckla arbetet framöver!