Vad händer med Tolgs skola och förskola?

Efter nästan 17 år som kommunpolitiker fick jag idag vara med om en ny erfarenhet. Eftersom jag aldrig tidigare suttit i opposition har jag aldrig ställt en Interpellation till någon, men det gjorde jag på dagens sammanträde med kommunfullmäktige i Växjö. Jag ställde en fråga till utbildningsnämndens ordförande Julia Berg (S) om hennes syn på framtiden för förskolan och skolan i Tolg.

Förutom att det blev ett intressant samtal med Julia där vi delar många tankar om behovet av fungerande skolor på landsbygden, blev det också en diskussion mellan Centerpartiets ledamot Tina Sturesson och några av oss i oppositionen. Tina insinuerade i sitt inlägg att utan C i Alliansen hade vi aldrig satsat på landsbygden och fungerande skolor där. Hon verkade totalt ha missuppfattat att vi alla tillsammans varit eniga i att rusta upp och utveckla kommunens skolor och förskolor i Lammhult, i Dädesjö, i Braås, som några exempel. 

”Jag kan inte hjälpa dig om du känner dig ensam, men jag kan hjälpa dig att minnas vad vi har genomfört tillsammans.” Tillsammans och i samförstånd har vi fattat de stora och viktiga besluten i Växjö kommun, det var mitt budskap i den debatten.

I övrigt var det ett ganska kort sammanträde, där jag deltog i talarstolen vid ett flertal tillfällen.

Som oppositionspolitiker är det min främsta uppgift att ställa de frågor som våra invånare vill ha svar på, inte att jaga enskilda politiker, och det ska prägla min tid i kommunfullmäktige denna mandatperioden.

Interpellation till Julia Berg (S) om behovet av ny förskola i Tolg

Tolg är en relativt liten men otroligt livskraftig by i Växjö kommun. I Tolg finns både skola och förskola och Föreningslokalen där förskolan ligger hyr kommunen av Bygderådsföreningen. Nu finns det stora behov av att renovera köket, då nuvarande kök inte är godkänt för att hantera mat till så många barn som är placerade på förskolan. Det finns ett växande behov av förskoleplatser i byn, idag finns 31 barn placerade och till vårterminen 2024 finns redan nu flera småsyskon i kö som vill ha en förskoleplats. Det finns därtill behov av att renovera den befintliga skolan och anpassa den till dagens krav på en god arbetsmiljö för elever och personal, inte minst när det gäller situationen kopplad till skolbespisningen.

Med bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga utbildningsnämndens ordförande Julia Berg (S):

  • Vilka planer finns för att förskolebarnen i Tolg ska få tillgång till ändamålsenliga lokaler i närmiljön? Finns det exempelvis några planer på att bygga till den befintliga skolan för att ge plats åt såväl tillagningskök som ny förskoleavdelning?
  • Hur ser ni på utvecklingen av Tolg skola och dess framtid?

René Jaramillo (M)

Ledamot Växjö kommunfullmäktige

Svar på interpellation från René Jaramillo (M) om Tolg förskola och skola

  • Vilka planer finns för att förskolebarnen i Tolg ska få tillgång till ändamålsenliga lokaler i närmiljön? Finns exempelvis några planer på att bygga till den befintliga skolan för att ge plats åt såväl tillagningskök som ny förskoleavdelning?

Lokalsituationen som beskrivs för Tolg förskola har varit känd för Utbildningsnämnden i många år. Utbildningsnämnden har trots detta inte gett i uppdrag eller beslutat att påbörja lokalprojekt alternativt projektera för tillagningskök eller ny förskoleavdelning. Det gör att det idag inte finns en lösning eller plan som idag tillgodoser det som René Jaramillo lyfter i bakgrunden till sin interpellation.

Dialoger har förts mellan tjänstepersoner, nämndens tidigare ordföranden tillsammans med hyresvärden, Tolgs bygdeförening, för att hitta lösningar som skulle kunna fungera men utan några konkreta resultat.

Min förhoppning är att kunna hitta en lokallösning för förskolan inom en snar framtid. 

  • Hur ser ni på utvecklingen av Tolg skola och dess framtid?

Precis som René Jaramillo lyfter i bakgrunden till interpellationen är Tolg en livskraftig och attraktiv by. En viktig del av Tolgs attraktivitet ligger i att det finns både förskola och skola. För att kunna erbjuda Tolgs barn och elever en förskola och skola med hög kvalitet i verksamheten behövs både lokaler i kombination med förskollärare och lärare med rätt kompetens. 

Kompetensförsörjningen på små skolenheter, likt Tolg, har varit en utmaning. Att det finns lärare med rätt kompetens och som vill arbeta kvar på skolan under en längre tid är avgörande för att undervisningen ska hålla en hög kvalitet. Utvecklingen och framtiden för Tolgs skola ser god ut och min riktning är att den sker i dialog med medarbetare, vårdnadshavare och elever. 

Julia Berg (S)

2023-04-13