Samverkan och innovation till nytta för många!

Idag reste hela den regionala utvecklingsnämnden till Lund för att hålla nämndsammanträde. Lite märkligt kan tyckas, men det kombinerades med otroligt spännande studiebesök, på MAX IV Laboratory och Digit Hub. Det är två oerhört spännande forskningsmiljöer och innovationshubbar, där vi i Kronoberg genom samverkan både bidrar till forskning och utveckling men även drar nytta av resultaten som skapas där. Allt från smarta städer till läkemedel och effektiv antibiotika utvecklas i dessa miljöer.

Syftet med studiebesöket var att få en inblick i den näringslivsutveckling, forskning och utveckling som sker i vårt absoluta närområde. Vi knöt kontakter och fick värdefulla insikter om sambandet mellan vår regions näringsliv och möjliga forskningsresurser i Skåne.

Ibland känns det tjatigt, jag vet, men jag återkommer hela tiden till ordet samverkan. Idag var en riktigt bra dag där vi kunde se hur samarbete mellan det offentliga, det privata och akademin ger effekt. Vi ser det inte bara hur det positivt påverkar de aktörer som är involverade i samarbetet, inte heller bara hur det påverkar vårt län, utan hur vi genom att växla upp finansieringen i slutändan faktiskt påverkar världen!