Lönsamhet & hållbarhet

Två enkla ord som döljer en inneboende komplexitet. Det finns ingen Quick fix, inte heller bara en modell, utan genom samverkan, samarbete och genom att våga tänka nytt samt ta hjälp av de olika verktyg som finns kan vi lyckas gå framåt!

Omställningen är central för att kunna jobba med den gröna tillväxten, och därför är det viktigt att vi i politiken jobbar med att ge förutsättningar för att kunna göra den resan på bästa möjliga sätt.

Jag är övertygad om att lönsamhet och hållbarhet kan gå hand i hand, och att vi i Kronoberg kan visa vägen och leda den resan! Genom export och import kan vi påverka inte bara på nationell nivå, utan också på den internationella arenan!

Självklart måste politiken göra satsningar som har en betydelse för den omställningen, som till exempel inom infrastruktur, fortsätta jobba med kompetensförsörjning och genom att ge ekonomiska incitamentet för att kunna göra den gröna omställningen.

Ett riktigt bra inspirationsseminarium som en del av regeringsuppdraget som Region Kronoberg fick. ”Vägar till hållbar utveckling”. Tack Elsa Anderman för en så bra planerad och genomförd aktivitet!

Idag kunde vi lyssna på representanter från Handelskammaren, Almi Företagspartner Kronoberg, Circular Action Tools, Destination Småland och Företagsfabriken i Kronoberg.

Erik Modig ekonomie doktor och forskare vid Center for consumer marketing, var på plats för att inspirera angående Hur kommunicera hållbarhet?

Maria Richter Simsek gjorde ett riktigt bra jobb. Hon var Mötestecknare i realtid under seminariet.