Satsning i praktiken på kompetensförsörjning

Hur gör man för att få fler att gilla naturvetenskap, teknik och matematik? Regionens Makerbuss rullar för att väcka teknikintresse.

För mig handlar denna satsning i praktiken om kompetensförsörjning för vårt län, vilket är en av de stora samhällsutmaningar vi står inför. För att utveckla ett livskraftigt Kronoberg både nu och i framtiden behöver vi tidigt väcka intresset bland barn och unga för de här ämnena. När Makerbussen fokuserar på alla årskurser i ett område innebär det att fler elever får samma förutsättningar att ta del av resurserna och utvecklas, vilket även kan bidra till att utjämna skillnader mellan skolor i samma kommun

Läs mer om denna viktiga satsning här: https://www.regionkronoberg.se/nyheter/regionens-makerbuss-rullar-for-att-vacka-teknikintresse/