Kyrkans män förnekar sig aldrig

Katolska kyrkan med Påven Francisco i spetsen har kommit med stränga riktlinjer till alla katoliker innehållande ett förbud mot kremering. Det ska vara förbjudet att kremera de döda, att sprida deras aska eller att bevara askan i urnor, exempelvis i hemmet. Detta fastställs i ett dokument som påven nu undertecknat och som sprids nu bland katoliker världen över, enligt den spanska tidningen El Pais.

I en värld som brinner, där miljontals människor är på flykt undan krig och naturkatastrofer, där människor lever i förtyck och misär, då ägnar katolikernas överhuvud sin tid åt att bestämma över människors rätt att kremeras eller ej. Det är helt absurt.

Ett ypperligt exempel på när religionen anser sig vara moralens väktare, där personer med stort inflytande över människors värderingar och vardag väljer att engagera sig i helt fel frågor. Ett pinsamt exempel på hur religioners mäktiga män skjuter förbi målet!