Visionsprogrammet – Blågröna Växjö

Under våren jobbade Blågröna fram en gemensam vision om hur vi tillsammans ser på Växjös framtid! Vi var många politiker som jobbade under våren inom olika grupper med olika inriktningar. Jag fick uppdraget att ingå i gruppen ”Växtkraft och välstånd” där jag var också sammankallande. Det var ett intressant arbete tillsammans med mina kollegor. Jag hade möjligheten att prata politik, diskutera om framtiden men också möjlighet att lära känna andra politiker som jag inte hade haft kontakt med tidigare… Det var givande!

Idag mellan kl. 16:00 och 18:00 (Klostergatan/Storgatan) ska Blågröna Växjö kampanja tillsammans och presentera vårt dokument för Växjöborna… Två år innan valet går vi ut och berättar om våra tankar för Växjö. Kom och grilla oss med frågor angående det som har hänt och händer i Växjö… Men framförallt kom förbi så att vi tillsammans kan ha en dialog angående frågor som rör framtiden, för oss är det viktigt att lyssna på dig!

Här nedan finns länken till vårt visionsdokument!

– Vision för Blågröna Växjö