Markaryd levererar alltid bra dagar

Regionala utvecklingsnämnden i Markaryd för att träffa olika företag och hålla dialog kring viktiga frågor.

Dagen började med ett besök hos den nya satsning som NIBE har gjort där de tar klivet in i framtiden; Innovationscenter, laboratorium produktionsteknisk center. Här testas och utvecklas produkterna. Besöket kan för min del vara både det första och sista i byggnationen. Den är klassad som ett område under sekretess… Obehöriga kan inte vistas i labbområdet.

John Karlsson, näringslivschef i Markaryd briljerade idag, när han gjorde en otroligt bra presentation av den utveckling som finns i Markaryd. Stark är den anda som finns i kommunen av samverkan mellan olika aktörer, där målet är att bygga ett starkare Markaryd som kan stå robust inför kommande utmaningar, så som kompetensförsörjningen till exempel!

Därefter följde lunchdialog med olika företag; NIBE, Ekamant, Purmo Group samt Markaryds kommun. Bra dialog kring kompetensförsörjningen, infrastruktur, kollektivtrafik, utbildning… Mycket inspirerande och gav energi för att jobba med våra gemensamma utmaningar!

Markaryd levererar alltid bra dagar!!