Skogen i vårt hjärta!

Idag var jag inbjuden av Södra Skogsägarna till Södra cell i Mörrum för en heldag i och om skogen.

Med på mötet var representanter från Södra, förtroendevalda och tjänstepersoner som samlats för att diskutera utmaningar och möjligheter som skogsbruket står inför.

Ett klokt bruk av skogen är lösningen på många av våra samhällsutmaningar; frågor som miljö, klimat och energi är extremt centrala i skogsindustrin.

Vi gjorde en vandring genom skogen, diskuterade kring vad det betyder att vara skogsägare och utmaningarna med uppdraget.

Efter vandringen i skogen gjorde vi ett studiebesök på Södra cell och deras textilsatsning OnceMore som går ut på att utveckla en hållbar textilindustri där trä kombineras med återbrukad textil för att producera nya textiler. Otroligt spännande, innovativt och intressant!

Skogen är så stor del av vår identitet, skogen är ständigt närvarande i vår vardag. Tänk bara om vi skulle ta bort allt toalettpapper bara för en dag, så märker ni hur mycket skogen betyder för oss alla.

Men ett smart bruk av skogen kräver långsiktighet, innovation och samarbete, vilket vi är duktiga på i Kronoberg.

I vår smarta specialisering i Region Kronoberg är skog- och träindustrin ett särkilt utpekat område, både för vad det betyder för människors välmående och hälsa, men framför allt för vår tillväxt och industri.

Jag är med i rapportörsgruppen för skogsfrågor i Brysselkontoret och ska bidra till att bevaka och driva våra frågor gentemot EU, ett uppdrag jag ser mycket fram emot.

Jag avslutar dagen, ödmjuk och tacksam för allt jag lärt mig idag!