Nu börjar Yrkesutbildningsveckan

Vecka 42, nu börjar Yrkesutbildningsveckan. Kompetensförsörjning och arbetsgivares svårigheter att hitta personal med rätt utbildning är en viktig framtidsfråga, såväl för vårt land som för Kronoberg. Yrkesutbildningsveckan är ett sätt att fånga upp och jobba vidare med det stora intresse för yrkesutbildningar som ungdomar visade under Yrkes-SM. Målet är att få till en bättre matchning mellan elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Det är många arbetsgivare som saknar personal med gymnasial yrkeskompetens, det måste vi ändra på. Yrkesutbildningsveckan handlar om att få fler intresserade av bristyrken och yrkesprogram på gymnasiet.

https://www.regionkronoberg.se/regional-utveckling/yrkesutbildningsvecka-i-kronoberg/