På väg mot Stockholm

Det är dags att träffa Departementet/Regeringen för att ha dialog kring frågor som påverkar den regionala utvecklingen.

Vi ska diskutera om EU:s framtid och hur Sverige ska/måste arbeta, dialog med Produktivitetskommissionen, utrikeshandel, investeringar och global konkurrenskraft och Regeringens klimathandlingsplan, bland annat. En dagordning som visar att många och stora frågor är aktuella.

För min del handlar det inte bara om att framföra våra synpunkter och resonemang i Region Kronoberg, utan jag kommer också att hålla en presentation där jag ska prata om vårt arbete med Hållbarhetssäkring. Mer om detta i ett annat inlägg.

Idag har jag också möte med ALMIs koncernledning angående deras arbete med omstrukturering.

Tog lunch med mig på tåget och därefter hela vägen med möte till kvällen och imorgon från från tidig morgon till eftermiddag.

Ett spännande och givande uppdrag att jobba med den regionala utvecklingen.