I Stockholm jobbar jag för Kronoberg

Idag har jag varit på Politikerforum, där representanter från alla regioner i Sverige träffas på Näringslivs- och landsbygdsdepartamentet, för att ha dialog med regeringen kring olika frågor som påverkar den regionala utvecklingen.

På dagens möte hade jag möjligheten att göra en presentation för att lyfta fram ett verktyg som vi använder i vår förvaltning: Hållbarhetssäkring. Mer om detta verktyg kan ni läsa här.

Under dagen lyfte jag fram mina tankar kring olika frågor:

När det gäller Sveriges arbete med EU:s framtid lyfte jag fram att vi i regionerna ska inte försöka påverka Sveriges arbete, utan vi måste vara med och ha en direkt dialog med regeringen. Den regionala nivån är så mycket viktigare när det gäller EU politiken. Det regionala utvecklingsarbetet finansieras i princip med statliga och EU medel, då ska vi inte vara en aktör som försöker påverka regeringen utifrån, vi ska vara en part i dialogen!

En annan aspekt som är viktig att vi håller en öppen och tydlig dialog om är den reformprocess som EU nu är mitt uppe i. Det handlar inte bara om den ekonomiska delen, utan även när det gäller EUs organisation och struktur, med tanke på att nya medlemmar kommer in i vårt samarbete. 

Omställning och digitalisering är viktiga processer, men försvarsfrågan, med den militära aspekten kommer att påverka EU på olika nivåer!

Andra frågor som vi hade dialog om var produktivitetskommissionen. Sverige måste vara mer produktiv i relation till arbetstimmar. Utan ekonomiska resurser går det inte att ha ett starkt välstånd!!

ALMI. Koncernern vill göra en stor omorganisation. Vi i regionerna har kommit in sent i processen på grund av att ALMI inte har förstått att prata med en regional utvecklingsdirektör inte är det samma som att prata med regionerna. Jag är inte emot att vi försöker vara mer effektiva med våra resurser, men det som jag kommer att bevaka är att den tydliga kopplingen med vår region ska finnas kvar på våra lokala kontor. Om ALMI vill utveckla sin verksamhet inom den finansiella sfären och förstärka sin position som en bank, kan de göra det, men inte med skattebetalarnas pengar. Vi vill driva regional utveckling, inte en bank!

Lite av de frågor där jag har varit med deltagit i diskussionen. När jag kommer till Stockholm brukar jag alltid prata och lyfta mina tankar och synpunkter, ibland kanske jag pratar ofta, men mitt uppdrag handlar om att representera Kronoberg och jobba för de delar som påverkar vår region i en positiv riktning, vår utveckling och som är viktiga för våra regionala aktörer inom det offentliga, privata, akademin och det civila samhället. Jag jobbar alltid för Kronobergarnas bästa!