Rättvist och ansvarstagande

Idag ska jag lyssna på Therese.

Hållbara Växjö 2030 är Växjö kommuns hållbarhetsprogram, baserat på Agenda 2030.

Nyligen har en fördjupad analys genomförts av hur Växjö möter de uppsatta målen, och delar av resultatet presenteras i en serie podcast avsnitt, ett för varje målområde.

Just idag tänker jag lyssna på det avsnitt där Therese är med och berättar om hur Växjö lyckas när det gäller målområdet Rättvist och ansvarstagande. Gör det du också!

Podden hittar du här: https://www.vaxjo.se/sidor/hallbar-utveckling/vaxjo-kommuns-hallbarhetsarbete.html

Bilden lånades från Linnaeus Science Park på LinkedIn