Region Kronoberg tar över ordförandeskapet i Euroregion Baltic

René Jaramillo (M) fattar nu ordförandeklubban som president i Euroregion Baltic (ERB) under 2024. ERB är en plattform för regionalt politiskt samarbete i sydöstra Östersjöområdet.

  • Jag tar mig an uppdraget med en bestämd vilja att jobba för att stärka vårt samarbete med våra vänner i länder som inte bara har en stor betydelse för Kronoberg, utan en viktig och strategisk betydelse för Sverige, säger René Jaramillo (M).

Medlemsorganisationer är Region Kronoberg, Region Blekinge, Region Kalmar län, Bornholms regionkommun (Danmark), Region Pommern och Region Warmia-Mazurien (Polen) och Klaipeda län (Litauen). Ordförandeskapet roterar mellan de deltagande regionerna och nu är det Kronobergs tur.

  • Under vårt ordförandeskap ska vi fokusera på att förstärka sammanhållningspolitiken, för att påverka så att våra regioner kan fortsätta utvecklas med innovation, hållbarhet och en stark tillväxt! Kronoberg agerar lokalt och globalt för Kronobergarnas bästa, säger René Jaramillo (M).

Det övergripande syftet för samverkan är att förbättra livsvillkor för invånare, främja gränsöverskridande kontakter mellan lokala samhällen samt att främja åtgärder för hållbar utveckling i södra Östersjöområdet.

Läs mitt tal angående vår Action Plan 2024.