De bygger inte en tunnel – De bygger framtiden

Förra veckan var jag på studieresa tillsammans med organisationen Europakorridoren AB och vi åkte till Danmark och Tyskland. Vi besökte platsen som kommer att göra avståndet och därmed restiden mellan Skandinavien och kontinenten kortare!

En viktig marknad för oss är Tyskland och färre kilometer gör att restiden påverkas positivt med flera timmar. Persontrafiken och godstrafiken blir vinnarna!

För oss i Kronoberg handlar det om att vakna upp och vara med på allt det som ska hända framöver. Nya möjligheter öppnas och vi måste ha kapaciteten att kraftsamla oss i Kronoberg från de olika aktörerna, det offentliga, de privata och akademin.

Sedan 2020 på Danska sidan och från 2021 i Tyskland byggs framtiden, möjligheterna och den gröna vägen för handeln!

Samtidigt måste vi ha klart för oss att all infrastruktur som är kopplad till järnvägen kommer att vara klar till 2029, året då tunneln beräknas vara klar.  Men forfarande ska lastbilar köras, och då kommer Ljungby med E4 möjligtvis att ha en strategisk position. Eller hur?

Vi träffade också Handelskammaren i Lübeck. Intressant att ta del av hur de ser på transformationen. Det är också en resa för dem. Idag har hamnen en stor betydelse för dem.

Det är ett otroligt viktigt projekt för Kronoberg… Vi måste vara med i matchen!

Det här tar jag med mig:

• utmaningar

• möjligheter

• hemläxa

Från Kronoberg var jag med som ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Magnus Gunnarsson, kommunalråd Ljungby kommun och Andreas Liljenrud, biträdande utvecklingsdirektör Region Kronoberg var också med på resan.

Mer information om Fehmarn Bält-tunneln https://femern.com/