Tillit, dialog och arbetsro

I Smålänningen läser vi artikeln ”Ett beställningsjobb för att stänga köket på Ljungby lasarett”. En rubrik som är både felaktig och tendentiös och som bidrar till att öka spänningarna mellan regionledningen och facket och som bidrar till oro bland invånarna i vår region.

Bakgrunden är att en utredning ska genomföras om hur vi på bästa sätt ska möta framtidens behov när det gäller organisering av måltidsorganisationen i regionen.

Det har nog inte undgått någon att vi står inför stora utmaningar inom offentlig sektor, utmaningar med bemanning och kompetensförsörjning, kring ökande kostnader och en demografisk utveckling som ställer nya krav. Detta innebär att regioner måste vända på alla stenar för att se över sin verksamhet och säkerställa att vi gör bästa möjliga för att fortsätta erbjuda välfärd av hög kvalitet till våra invånare, även i framtiden.

För att kunna fatta bra beslut behöver vi bra beslutsunderlag. Många gånger får vi detta i form av utredningar som politiken beställer. Dessa utredningar innebär just det, en utredning av olika alternativ, dess konsekvenser och fördelar. Det innebär inte att beslutet redan är fattat, och det är därför tråkigt att ett av fackförbunden använder sig av ett uppskruvat tonläge redan innan utredningen ens är klar. Redan innan det finns ett förslag till beslut säger Jenny Sjöström, ordförande för Kommunal Hälso- sjukvård och trafik Kronoberg; ”Ur vår synvinkel verkar detta vara ett beställningsjobb från regionledningen med syfte att få produktionsköket i Ljungby nedlagt. Utan att ha tagit del av utredningsunderlaget kan jag ändå säga att jag hoppas att den här utredningen kommer att läggas i en stor papperskorg där den hör hemma.”

Varför inte hellre föra en tillitsfull och respektfull dialog med utgångspunkten att alla vill jobba för Kronobergs bästa för ögonen?

Vi måste kunna jobba, utreda och se på olika lösningar utan att redan från början hamna i konflikt, misstänksamhet och höga tonlägen. Självklart kommer delaktighet att finnas under vägen och synpunkter ska samlas in, men låt dem som ska jobba med utredningen göra detta i lugn och ro.

Rene Jaramillo (M), Ordförande regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg