Felaktig redovisning angående Grimslövs folkhögskola

Tyvärr är nyheten om Grimslövs folkhögskola i Smålandsposten felaktig och ärendet är inte korrekt redovisat. Vi har inte ansökt om nya ekonomiska medel till Regionstyrelsen. Beslut om att lägga ner utbildningen fattades redan för ett år sedan.

Rektorn och jag var i februari 2023 med på ett möte med regionstyrelsen och redovisade vår verksamhet. Då informerade vi bland annat om beslutet som vi fattat i styrelsen angående att lägga ner undersköterskeutbildningen, bland annat på grund av minskade statliga bidrag som vi fick under pandemin. Inte konstigt att medel plockades bort när pandemin var över.

När vi presenterade informationen diskuterades det då i politiken under mötet att vi kunde se om behovet av utbildningsplatser finns bland annat i vår egen verksamhet. Om behovet fanns, då kunde vi få pengar i form av att regionen kunde köpa platserna, dvs inte att skicka pengar som en pott, utan att köpa platser.

Underlaget idag visar att behovet inte finns. Några lyfter fram att en del av vår verksamhet redan idag köper platser från externa aktörer, och det är korrekt, men de platserna är redan upphandlade och det finns ett gott samarbete där man är nöjd med den kvalitet som levereras.

Tyvärr är rubriken på ärendet om att vi ansökt om pengar felaktigt, jag har påpekat hela vägen om att det är fel, men man har valt att behålla rubriken. Tyvärr förstår inte alla att ibland skriver man fel, men då skapas bilder som inte stämmer.

Varför lades utbildningen ner? En faktor var avsaknad av resurser, men det stora underlaget för beslutet var att den inte hade tillräckligt med deltagare. Den var inte populär, tvärtom. Den utbildningen åt resurser av andra kurser i verksamheten. Så kan vi inte ha det. Vi måste alltid ha verksamheter som bär sig och som är effektiva. Grimslövs folkhögskola är en viktig aktör, men vi måste alltid ta hand om våra resurser och använda dessa på bästa möjliga sätt. Det är vårt ansvar inför skattebetalarna.

Att säga att styrelsen kollar om det är lämpligt att lägga ner utbildningen är felaktigt. Beslutet fattade vi redan i början av förra året. Efter att underlaget presenterades av rektorn fanns det inte så mycket mer att säga. Kursen skulle läggas ner efter att sista klassen avslutat sina studier. Inga nya antagningar skulle göras höstterminen 2023, och när sista klassen slutat ska kursen avslutas. Det här ärendet som nu är uppe i regionstyrelsen handlar om att se över behovet i vår egen organisation för att köpa platser medan utbildningen fortfarande var igång.