Regional utveckling?

Idag har jag varit i studion och spelat in en liten snutt där jag har berättat kort om uppdraget som vi har i den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg.

Målet
”Den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för hållbar regional utveckling i alla delar av landet”

Att jobba med detta ansvar innebär att jobba nära med andra aktörer, som till exempel, Länsstyrelsen, Linnéuniversitet, kommunerna, näringslivet och det civila samhället.

Att kunna jobba tillsammans, samverka, och kraftsamla för att jobba med den gemensamma riktning som vi tillsammans är överens om är viktigt för alla. Tillsammans kan vi förstärka oss själva men också som en region. Vi kan vi hitta gemensamma lösningar för att lösa våra utmaningar, men också möjlighet att hitta våra egna lösningar.

Att kraftsamla kan betyda också att vi kan påverka för att till exempel hämta ekonomiska resurser som kan göra det möjligt att utveckla infrastruktur, kollektivtrafik eller hitta resurser för att våra företag ska kunna jobba med innovation och utveckling av teknik. För våra medborgare är det viktigt att leva i en region som är stark, attraktiv och där det finns arbetstillfällen.