Samverkan är nyckeln i Kronoberg

Igår fick jag ta del av en nulägesbeskrivning över den aktuella situationen i Kronoberg kopplat till det rådande konjunkturläget. Jag kan konstatera att alla inblandade aktörer har bra koll på läget och alla jobbar för att i möjligaste mån mildra konsekvenserna som kan uppstå.

Vi står onekligen inför svåra tider där en våg av varsel kommer att påverka vår region under en tid framöver. Företagen är drabbade av höga elpriser, ökade kostnader och minskad orderingång. Men det finns även företag som går bra, och där det stora bekymret handlar om kompetensbristen, där de inte kan rekrytera den arbetskraft de behöver.

Aktörerna i regionen behöver arbeta med kompetensförsörjning och möjlighet till omställningsstöd, vilket både Linnéuniversitet och Arbetsförmedlingen lyfter i sin beskrivning. Vi i Region Kronoberg är aktiva på den fronten och på olika sätt jobbar vi med frågan på kort och lång sikt med olika verktyg.

Som ordförande i den regionala utvecklingsnämnden har jag ett stort ansvar den kommande tiden för att lyssna in, hjälpa med samordning och stötta arbetet som pågår runt om i Kronoberg för att minska de negativa konsekvenserna av det vi nu står inför.

Tillsammans kan vi komma ut starka på andra sidan av denna svåra tid! Vi har haft tufft i andra tider och Kronoberg har visat att genom samverkan, samarbete, dialog och ledarskap kan vi hantera dessa utmaningar.