Den moderna industrin visar upp sig för ungdomarna

Vilken bra aktivitet! Genom konceptet Industrinatten goes daytime, får ungdomar uppleva hur det är att jobba inom modern industri och företagen får chansen att marknadsföra sig som framtida arbetsgivare.

För min del är jag glad att vi i den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg bidrar till denna viktiga aktivitet. Industrinatten i Ljungby är ett spännande initiativ för att öka kunskapen bland unga om deras framtida karriärmöjligheter inom industrin. Med den kompetensbrist som såväl offentlig som privat sektor står inför är alla vägar att attrahera arbetskraft viktiga. Att Region Kronoberg bidrar med medel till att underlätta resor till aktiviteten är en självklarhet och vi ser gärna att detta initiativ sprider sig till andra kommuner.

Här kan du hitta information om Industrinatten i Ljungby: https://www.ljungby.se/sv/alla-nyheter/aktuella/nyheter/ungdomar-far-mojlighet-att-lara-kanna-den-moderna-industrin/