Samverkan, samarbete och tillsammans

Kronoberg är som bäst när vi samverkar, samarbetar och tillsammans jobbar för att bygga ett starkt Kronoberg, där människor vill bo, arbeta och leva. I regionen jobbar vi för att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Kronoberg!

Två bra dagar med Regiondagar i Kosta i Lessebo kommun där syftet är att tillsammans arbeta mer medvetet för att utveckla Kronoberg. Alla kommuner, Länsstyrelsen, Linnéuniversitetet samt representanter från alla nämnder och styrelser i Region Kronoberg är med.

Vi jobbade med den regionala utvecklingsstrategin och nu har vi på allvar startat arbetet med att revidera den. Det är ett arbete jag ser framemot, som ska präglas av samverkan och samarbete med alla de aktörer som påverkas av RUS:en; myndigheter, kommuner, företag och civilsamhället, och syftar till att med gemensamma krafter verka för ett livskraftigt Kronoberg där människor vill och kan leva, verka och utvecklas.

Utöver att jobba med bilden av Kronoberg 2035 diskuterade vi och förde dialog kring kompetensförsörjning. Målet är tydligt ”Att arbetsgivare i Kronoberg skall ha tillgång till rätt kompetens”. Det här är ett centralt arbete, där vi inte tävlar själva. Det är en fråga för hela riket och därför är det inte en enkel ekvation att lösa. Därför är det viktigt med analyser, bedömningar om hur regionens behov ser ut, så att vi kan jobba med rätt verktyg och med den rätta strategin. Dialogen med näringslivet är central för att samverka och samarbeta i syfte att hitta de lösningar som behövs i framtiden för att förstärka den hållbara tillväxten i Region Kronoberg.