(S): Okunniga eller vill de bara vilseleda Växjöborna?

Ser på sociala medier att Socialdemokraterna i Växjö kör en kampanj/namninsamling med rubriken ”Stoppa uttaget ur Växjöbostäder”. Tyvärr måste jag meddela att de vilseleder växjöborna medvetet, eller visar de bara att de är okunniga om hur reglerna kring bolaget fungerar.

Här nedan ska jag redovisa varför de har fel:

Socialdemokraterna: ”Socialdemokraterna har föreslagit att Växjöbostäders aktieutdelning stoppas för i år. Det tycker vi är en god idé.”

Jag: Utdelningen som gäller för 2021 betalas när bokslutet är klart och beslutat, det vill säga nästa år, 2022, på bolagsstämman. Detta betyder att det kan beslutas om att stoppa utdelningen, men pengar ingår då som vinst i det egna kapitalet, det vill säga, kan inte användas för underhåll. Vet Socialdemokraterna detta eller kan de inte dessa delar?

Socialdemokraterna: ”Växjöbostäder har en stor underhållsskuld och det är bättre att pengarna används till underhåll av hyresrätter i stället.”

Jag: Ja, i ett historisk perspektiv har Växjöbostäder en underhållsskuld, men det beror på att hyrorna inte har höjts i samma takt som behovet under en lång tid, därför är det bra att vi nu, till exempel under den mandatperiod som jag har varit ordförande, ökar underhållet för varje år. Varje krona som vi har försöker vi lägga på underhåll. När jag började som ordförande hade vi en underhållbudget kring 70 miljoner kronor, förra året landade underhållet på 109 miljoner kronor. Vi levererar underhåll samtidigt som vi tar ansvar för bolaget.

Socialdemokraterna: ”Med anledning av de stora överskotten har Socialdemokraterna föreslagit att Växjöbostäders aktieutdelning stoppas för i år.” 

Jag: De 100 miljoner kronor är en vinst, som är kopplat till avkastningskravet, detta betyder att om vi inte skulle dela ut pengar till kommunen, hade de 100 miljonerna stannat i bolaget som eget kapital, det är en vinst. Vi hade ökat soliditeten i bolaget. Som sagt, pengar som kommer som vinst efter bokslutet kan skickas till ägarna eller stanna i bolaget, men du kan inte använda dessa pengar för driften. Så kan man inte göra med det egna kapitalet. Avkastningskravet är 3,9% och det finns för att vi har lagkrav på oss att driva bolaget på affärsmässiga principer, det vill säga, driva bolaget på samma sätt som precis alla andra bolag drivs och det tycker jag är sunt. Vi behöver en bostadsmarknad som fungerar, och det gör den i Växjö. En bostadsmarknad som fungerar skapar möjligheter för att utveckla staden genom att andra aktörer vill investera i Växjö. Konkurrens är bra och ska finnas!

Socialdemokraterna: ”En del av pengarna kan även användas på annat sätt för att stärka bolaget, till exempel genom att skapa trygghet i bostadsområdena”

Jag: Menar Socialdemokraterna på allvar att vi inte jobbar med trygghetsfrågorna i bolaget? Intressant att veta vad era ledamöter i bolaget säger med tanke på all information som vi levererar till styrelsen kring dessa frågor. Jag har inte hört någon från Socialdemokraterna säga att vi inte jobbar med trygghetsfrågorna och att dessa inte är prioriterade. Pratar Socialdemokraternas politiker med varandra överhuvudtaget?

Socialdemokraterna: ”Om den moderatledda majoriteten går vidare med planerna på att plocka ut 100 miljoner från Växjöbostäder riskerar de pengarna bara att läggas på hög. Vi tycker att det är bättre att pengarna kommer Växjö kommuns invånare till del.”

Jag: Fel av dem. Pengar som utdelas till kommunen redovisar vi till Länsstyrelsen, det är lagkrav för ett allmännyttigt bolag att, om utdelning ska göras, göra det genom att uppfylla de krav som finns. Kommunfullmäktige har bestämt att pengarna bland annat ska gå till bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration och social sammanhållning.

Socialdemokraterna: ”Det är bättre att de pengarna, på 100 miljoner kronor, stannar kvar i Växjöbostäder och läggs på underhåll eller på att stärka bolaget på andra vis. Till exempel kan ännu mer arbete göras för att skapa trygghet i bostadsområdena.”

Jag: Jag har redan redovisat hur fungerar ekonomin i ett bolag, därför kan varje person med rätt information konstatera att Socialdemokraterna, precis som jag skrev i rubriken, har två alternativ att erkänna: Vill de med vilje vilseleda växjöborna? Eller är de bara okunniga?

Bonus track: Är det någon som frågar sig varför bara moderatledda kommuner lyfts fram , Växjö och Ljungby, angående hyresförhandlingar, men inte till exempel Lessebo och Alvesta, Socialdemokratiskt ledda kommuner, när de begär hyreshöjningar på 4,14% respektive 4,22%. Vad säger Socialdemokraterna där? Varför ifrågasätts eller ställs inte dessa till svars?