Samarbete mellan Lessebo kommun, Region Kronoberg och näringslivet!

Samarbete mellan Lessebo kommun, Region Kronoberg och näringslivet! För långsiktigt arbete med kompetensförsörjning där naturvetenskap, teknik och matematik står i fokus! Science center noder i Kronoberg

Idag besökte jag, tillsammans med Mot nya höjder, Lessebo kommun där vi samtalade med representanter från politiken och tjänstepersoner, bland annat kommunstyrelsens ordförande, Lars Altgård (S), och kommunchefen Christina Nyquist. Destination Kosta var också representerade genom Emil A. Jansson, destinationschef.

En bra dialog, ett otroligt engagemang och vilja till samarbete från alla inblandade. Vi är överens om att en styrgrupp ska börja arbeta med planen om hur vi etablerar en ny Science center-nod i Kronoberg i Lessebo kommun!

Ett spännande arbete som kommer att betyda mycket för eleverna i Lessebo men också för resten av Kronoberg! Jag är tacksam för att Lessebo kommun vill vara med i detta fantastiska projekt och bidra till målet att alla kommuner i länet ska ha en nod!

Här kan du läsa mer om Mot nya höjder: https://motnyahojder.com

Alla Science center noder i Kronoberg:

• Huseby Bruk i Alvesta kommun

• IKEA Museum i Älmhult

• Vetenskapshuset i Markaryd

• Kulturparken Småland

• VeraS Science Center i Ljungby

• Makerbussen: Region Kronobergs mobila nod som hälsar på i hela länet