Vår flygplats ger oss stora och viktiga möjligheter

Vår flygplats ger oss stora och viktiga möjligheter när det gäller den regionala utvecklingen. För näringslivet är det viktigt när det gäller att driva och utveckla företag samt för många är det en viktig förutsättning för att etablera sig. Som sagt, flygplatsen förbättrar vår konkurrenskraft i regionen och självklart är det bra när vi har Kronobergarnas bästa som mål!

Idag lyssnade jag på Växjö Småland Airport som redovisade deras verksamhet, VD:n Ulf Axelsson och styrelseordförande Roland Gustbée, var på plats.

Flygplatsen är viktig för den regionala utvecklingen, och därför är det centralt att vi jobbar för att behålla och utveckla verksamheten.

Två saker som jag vill lyfta fram från presentationen:

  • Det har gått bra för flygplatsen med linjerna som finns och ger ett bra utbud. En historisk rekord för flygplatsen. En av bilderna visar beläggningsgrad under juli månad på ett pedagogiskt sätt.
  • Flygplatsen och VEAB har initierat ett samarbete för att se möjligheten att etablera en solpanelspark i området. Den gröna linjen har alltid varit självklar för vår flygplats.