Samma gamla socialister som för årtionden sedan

Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade på onsdagen sin lösning för att få fart på bostadsbyggandet i Sverige. Efter presskonferensen är det enkelt att konstatera att det är samma gamla socialister som regerar landet som för flera årtionden sedan.

Återigen får vi uppleva hur regeringen presenterar nyheter som i själva verket är en exakt kopia på gammal politik som hade mått bäst av att begravas för gott. Återigen ska bostadsbyggandet få fart genom statliga subventioner, som inte ens byggsektorn vill ha då de inte ger någon som helst effekt för bostadsbyggandet.

För att finansiera dessa “storslagna” planer på att bygga 15 000 nya lägenheter med kraftiga subventioner kommer Rot-avdragen att minska från 50 % till 30 % av arbetskostnaden. Regeringen vill alltså nu göra inskränkningar i en reform som verkligen varit lyckad för såväl köpare som säljare och samhället i stort. Tack vare Rot-avdraget har svartjobben minskat stadigt för varje år vilket lett till ökade skatteintäkter och bättre arbetsvillkor för arbetarna. Samtidigt har ökningen av köpta tjänster lett till att företagen expanderat och att fler företag har startats inom byggsektorn. I Kronoberg har antalet leverantörer av Rot-tjänster ökat för varje år, allt enligt Skatteverkets egen statistik. Hur en än vrider och vänder på effekterna av Rot och Rut kan en konstatera att det varit en helt igenom lyckad reform, som dessutom är självfinansierad. Genom inskränkningar i rätten till Rot-avdrag riskerar vi istället få en tillbakagång till forna tider, då svartarbete var vanligt förekommande, en bild som jag delar med Sveriges Byggindustrier och den samlade byggbranschen.

I regeringens pressträff angående bostadspolitiken nämner de enbart satsningar på hyresrätter. De ska subventionera byggnation av små, billiga hyresrätter till ungdomar. Sin vana trogen visar Socialdemokraterna ingen som helst tilltro till marknaden, inte heller vill de uppmuntra äganderätten. Istället är det samhället som ska bygga bostäder och samhället som ska styra vilka som ska bo i dessa. I sann socialistisk anda. Problemet är bara att små lägenheter är dyrare att bygga än större, och hyresrätten är dyrare än bostadsrätten och ägarlägenheten.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har nu tre år på sig att återinföra den gamla, socialistiska politiken som rådde i vårt land tidigare, och som ledde till att medborgarna tröttnade och valde en förändring. Men snart kommer de att inse att vårt samhälle behöver något annat, vi behöver något nytt. Vi behöver visa respekt för näringsliv, äganderätt och medborgarnas frihet. Vi behöver en Alliansregering.

Rene Jaramillo (M)