Sverige kan mer… Mer än bara skattehöjning!

Under veckan har vi sett hur regeringen har visat sitt rätta ansikte… Skattehöjning är svaret på hur man vill förbättra Sverige! Den samma gamla politik som medborgarna röstade ner i valet 2006 gör sin comeback! Hur kan det vara möjligt? Jo, genom att sosseriet har svikit väljarkåren gång på gång!

Förklaringen som Stefan Löfven ger till väljarna är att det spelar ingen roll att en sviker vallöftena… Jo, i Sosselandia verkar allt vara möjligt!

Här en lista med senaste veckans besked:

  1. Höjd bensinskatt
  2. Rot och rutavdragen sänks
  3. Regeringen höjder skatten på ungdomsjobb
  4. Subventionerna till byggbranschen kommer tillbaka

Denna vecka är det många som har reagerat på den dåliga politik som regeringen har presenterat, men det är också viktigt att lyfta fram att vi inom Moderaterna har kommit med olika förslag inom olika områden. Exempelvis har Anna Kinberg Batra idag presenterat olika förslag för att förbättra och förstärka företagande och entreprenörskap:

Fler som vill anställa är en förutsättning för att skapa fler jobb. Det kräver framförallt reformer som ökar möjligheterna för de allra minsta företagen att växa och bidra till tillväxten av fler jobb.

Nya Moderaterna föreslår därför:

  • Att kravet på aktiekapital halveras till 25 000 kronor, för att göra det lättare att starta nya företag.
  • Att rätten till tjänstledighet förlängs från dagens sex månader till minst ett år. Det gör att det blir enklare för fler att våga ta steget till entreprenörskap.
  • Att så kallade mikroaktiebolag undantas från en del administration, så att de kan fokusera mer på att driva verksamheten än på pappersarbete.

– ​Det jag presenterar i dag är några av de reformer vi ser är viktiga för hur fler mindre företag kan växa och skapa fler jobb, säger Anna Kinberg Batra i en kommentar.

I torsdag var det Tomas Tobé som presenterade ett nytt förslag för att stärka skolan:

Genom att ge Skolinspektionen möjlighet att betygsätta skolor och att ta över ansvaret för de skolor som fungerar sämst kan kvalitetsbrister i undervisningen förebyggas och stoppas.

– Vi har ju sett att i England arbetar man mycket framgångsrikt med detta. Det handlar om att där skolorna sköter sig bra och där eleverna får bra undervisning, där ska man fortsätta med det. Men de skolor som inte får ett bra betyg, där kliver man in från staten med mer resurser men också säkerställer att eleverna får bra undervisning, det behöver vi i Sverige också, säger Tomas Tobé till Sveriges Radio.

Möjligheten att frånta skolors huvudmannaskap ska användas som en sista utväg för de skolor som fungerar sämst. Tomas Tobé fortsätter:

– Vi säger så här att de skolor som fungerar bra, där finns det ingen anledning att staten ska gå in och ta över. Men de skolor som inte fungerar bra, där måste vi nu ta ett gemensamt större ansvar.

Som ni kan se använder Moderaterna sin energi för att jobba fram olika förslag som syftar till att förstärka Sverige inför framtiden, reformer som vi gärna vill se för att göra det möjligt för många fler att starta företag, växa och skapa fler jobb. Vi kommer även med förslag som ger möjlighet att ta hand om de skolor som inte levererar det som förväntas av dem!

Vi vet helt enkelt att Sverige kan mer!