Urbanisering och en blomstrande landsbygd

Artikeln är publicerad i Smålandsposten.

Ofta när landsbygdsfrågor ska diskuteras ur ett politiskt perspektiv handlar det om att politiker måste agera för att minska utflyttningen från vår landsbygd och motverka urbaniseringen. Staden och landet ställs många gånger mot varandra som motpoler som konkurrerar om medborgarna.

Vi Moderater tror på frihet. Vi har en stark tilltro till människors förmåga att själva fatta kloka och välgrundade beslut, utan att stat och politik lägger sig i allt för mycket i detaljerna. Det samma gäller i landsbygdsfrågorna. En levande landsbygd kan politiker aldrig tvinga fram. En levande landsbygd frodas där människors engagemang lyfter bygdens utveckling. Allt positivt som hänt i våra mindre orter runt om i kommunen bygger till största delen på att det finns engagerade samhällsföreningar, kultur- och idrottsföreningar, individer och företag som i gemenskap arbetar för att utveckla det samhälle de lever i. Naturligtvis måste vi politiker vara lyhörda och i möjligaste mån underlätta så att önskemålen kan bli verklighet, men det är en process som vi gör tillsammans, civilsamhället och politiken. Vi måste sluta se staden och landet som motpoler, och istället se hur mycket vi vinner på att människor vill och kan bo, arbeta och utveckla företag på alla platser i kommunen.

En levande landsbygd bygger till stor del på ett fungerande näringsliv. Faktum är att näringslivet borde vara grunden i landsbygdspolitiken. Allt från de stora industrierna till den enskilde näringsidkaren som tror på sin idé. För att detta näringsliv ska kunna utvecklas även utanför staden behövs väl fungerande infrastruktur. En stor utmaning för framtiden är utbyggandet av fiber och bredband. I det samhälle vi lever i idag är Internet en förutsättning för att företag ska kunna driva sin verksamhet, och där kan vi som kommun hjälpa till på många sätt. Naturligtvis handlar det om stora investeringar, men vi får inte stirra oss blinda på nollorna på fakturan, utan verkligen se hur mycket dessa investeringar kommer att betyda för oss i framtiden. Hela samhället går emot en mer internetbaserad värld. Fler och fler myndigheter utökar sina e-tjänster och blir tillgängliga på nätet, vilket minskat behovet av fysiska mötesplatser. Skolorna använder sig mer och mer av internetbaserat lärande vilket ställer krav på de enskilda eleverna i hemmiljön. För att hela samhället ska kunna ta del av dessa tjänster behövs en infrastruktur som är tillgänglig för alla. Vi i Moderaterna kommer att verka för att satsningar verkligen görs på att utveckla tillgången till bredband och fiber i hela kommunen.

Även boendefrågan är central i landsbygdspolitiken. Naturligtvis måste vi se till att det finns möjlighet att bygga nytt, både för privatpersoner i form av fler villatomter, men även för bostadsbolagen. 100 000 invånare är målet inom kort, inte alla ska bo i Växjö centrum. Idag bor nära 23 000 av kommunens invånare utanför stadskärnan. För en fortsatt hållbar och blomstrande kommun krävs det att människor har möjlighet att bosätta sig såväl på landet som på landsorten och i staden.

Runt om i Växjö kommun finns det ett enormt engagemang, vilket vi i Moderaterna Växjö Norra fått ta del av i studiebesök och kampanjer i kommunens mindre orter. Vi är just nu ute bland det lokala närings- och föreningslivet för att bilda oss en uppfattning om morgondagens utmaningar och behov. Dessa besök har ytterligare stärkt vår tilltro till den enskilde människans förmåga, och har gett oss en stolthet över vår kommun som är så full av entreprenörsanda och framtidstro. Det är vårt löfte som politiker, att alltid driva en politik som är verklighetsförankrad och som ger svar på medborgarnas utmaningar. Det finns inte en bättre landsbygdspolitik än den där olika drivkrafter släpps fram och ges möjligheter.

Rene Jaramillo (M)
för Moderaterna Växjö Norra