Växjöbostäder tillsätter Trygghetsvärdar

Glad att vi kommer att stärka det trygghetsskapande arbetet i Växjöbostäder. Vi tar människors oro på allvar och vill bidra till ökad trygghet i våra bostadsområden!

  • Det är viktigt för oss på Växjöbostäder att finnas till för våra hyresgäster även efter klockan fyra på eftermiddagen. Genom de nya Trygghetsvärdarna möter vi våra boende på kvällar och helger på ett helt nytt sätt och där vill vi kunna bidra till både glädje och trygghet. Vi hoppas nu att fler fastighetsägare vill ansluta sig till detta arbete, säger ordförande Rene Jaramillo. 

Möta hyresgästerna även på kvällarna 
Uppgiften är att genom sin närvaro och synlighet, bidra till en ökad trygghet för alla som verkar och bor i våra bostadsområden. Värdarna kommer att rapportera till Bostadssociala gruppen på Växjöbostäder och arbetet utförs i nära samverkan med andra trygghetsskapande aktörer i kommunen exempelvis kommunens fältgrupp, nattvandrare, polis och väktare.  

Skapa dialog i bostadsområden 
Trygghetsvärdarna ska även bidra till en säkrare och tryggare miljö, genom att kontrollera och rapportera uppgifter som de hanterar under sin patrull exempelvis nedskräpning i miljöhus, utemiljö, trapphus, tvättstugor. I arbetet ingår att rapportera störningar i allmänna utrymmen, trasiga lampor, olovlig vistelse i allmänna utrymmen, felparkeringar, skadegörelse och klotter. De ska även fungera som en länk mellan olika funktioner i Växjöbostäder och vägleda vid serviceanmälan och skapa dialog med de boende samt fånga upp initiativ som kan leda till aktiviteter och arrangemang vid bolagets mötesplatser.