Vi levererar

Roligt att se resultatet från vår hyresgästenkät. I det hela är våra hyresgäster mer nöjda än i fjol. Vi går framåt i Växjöbostäder!

Alla medarbetare gör sitt bästa för att våra hyresgäster ska trivas och må bra i vårt bestånd. Dialog, engagemang, vilja, ansvar och lyhördhet är grunden i vårt arbete.

Med ödmjukhet konstaterar jag att de verksamheter som jag har lett i mitt politiska liv alltid visar goda resultat. Ser jag också på andra organisationer som jag har lett konstaterar jag det samma. Ingen slump, det är hårt arbete som ligger bakom liksom fantastiska arbetslag som jag har haft förmånen att jobba med.Aldrig en one man show, alltid ett starkt lag!!Självklart finns det forfarande åtgärder som måste fixas, allt är inte perfekt!!